Rekordy rostlin

Nejstarší žijící rostlina
Nejstarší známou rostlinou a zřejmě zároveň i nejstarším žijícím jednotlivým objektem vůbec by mohla být Lomatia tasmanica z čeledi Proteaceae. Podle tasmánských botaniků je stará neuvěřitelných 43 600 let! Tím by výrazně překonávala i některé fosílie mamutů a kromaňonců. Věk této rostliny byl však stanoven pouze nepřímo na základě nalezených kousků zuhelnatělého dřeva, které obsahovalo také fosilní úlomky listů rostliny. Tento botanický unikát roste jen na jednom místě na světě a množí se pouze kořenovými výhonky, které prorůstají půdu. Jde o jediný zaznamenaný druh, která je známý jako žijící rostlina a zároveň jako zkamenělina.
V poušti Mojave na západě USA roste stálezelený keř druhu Larrea tridentata. Jedinec známý jako „King Clone“ je tvořen kruhem keřů o průměru 22 metrů. Bylo odhadnuto, že začal růst před více než 11 700 lety.

Nejstarší strom
Stáří předchozího druhu je často zpochybňováno. Mezi nejstarší dobře datované organismy tak patří některé stromy. Dlouhou dobu byla za absolutního rekordmana považována borovice osinatá (Pinus aristata subsp. longaeva), rostoucí na západě severoamerického kontinentu. Nejstarší jedinci, známí jako „Metuzalém“ a „Prométheus“ zřejmě přesáhli věk 4700 let. Před nedávnem byl však ze Švédska oznámen objev klonálního jedince smrku ztepilého, pojmenovaný „Old Tjikko“. Kmen stromu je sice starý „pouze“ 600 let, stáří kořenů však bylo určeno na celých 9550 let.

Největší květ
Květy máme většinou spojeny s příjemnou vůní. Velikostní rekordman v této kategorii – parazitická tropická rostlina raflézie (Rafflesia arnoldi) z Malajsie a Indonésie však silně páchne po shnilém mase, čímž láká hmyzí opylovače. Masivní červené květy, poprvé zaznamenané až roku 1818, dosahují výjimečně i přes 100 cm v průměru a 11 kg hmotnosti.

Největší živý organismus
Největším živým útvarem na Zemi je sekvojovec obrovský v Kalifornii. Strom, nazvaný Generál Sherman, je 83 metrů vysoký a má 24 metrů po obvodu kmene. V kmeni je tolik dřeva, že by z něho mohlo být postaveno 40 domů nebo vyrobeno pět miliard sirek.

Nejstarší organismus na světě
Jeden druh lišejníku v Antarktidě je údajně nejméně 10 000 let starý a není vyloučeno, že je i starší. Na Aljašce rostou jiné druhy lišejníku, jež jsou přinejmenším 9000 let staré. Za sto let se zvětší jen o 3,4 milimetru.


Největší listy
Největší listy na světě má palma rafie rostoucí v Africe. Její listy jsou dlouhé až 20 metrů, a měří tedy více než většina stromů.Nejhlubší kořeny
Nejhlubší kořeny, které kdy byly popsány, má planý fíkovník z jižní Afriky. Kořeny dosáhly do hloubky 120 metrů.


Nejmenší kvetoucí rostlina
Drobnička bezkořenná je nejmenší kvetoucí rostlinou na světě. Splývá po vodní hladině a její tělíčko je pouze 0,5 až 1,2 milimetrů široké. Na nehet lidského prstu by se vešlo 25 těchto rostlinek.
Nejpozději vykvétající rostlina
Vzácná Puya raimondii z And kvete až ve stáří 150 let. Po odkvetení celá rostlina odumírá.

Žádné komentáře:

Okomentovat