úterý 1. ledna 2013

Obojživelníci

Mlok skvrnitý

Čolek obecný

Čolek velký

Skokan obecný

Skokan zelený

Ropucha zelená

Rosnička obecná

Blatnice skvrnitá

Ropucha obecná

Kuňka žlutobřichá
Ropucha obrovská

Šípová žába (pralesnička)

Ropuška starostlivá

4 komentáře: