Obojživelníci

Mlok skvrnitý

Čolek obecný

Čolek velký

Skokan obecný

Skokan zelený

Ropucha zelená

Rosnička obecná

Blatnice skvrnitá

Ropucha obecná

Kuňka žlutobřichá
Ropucha obrovská

Šípová žába (pralesnička)

Ropuška starostlivá

4 komentáře: